Lastheard - czyli ostatnio słyszane/aktywne
W tym oknie wyświetlają się ostanio aktywne stacje lecz ten spis nie uwzględnia RX TG50-56
HBLink status MASTER
Serwer posiada prekonfigurowane 21 KONT MASTER z podziałem na 3 grupy


USER-0 do USER-5 - Konta przeznaczone dla systemowych linków/klientów
USER-6 do USER-10 - Konta przeznaczone dla klientów z MARC-Id
USER-11 do USER-20 + PUBLICZNY - pozostali klienciZałożenie jest takie aby serwer był z jednej strony możliwie jak najbardziej otwarty ale jednocześnie zabezpieczone przed nieautoryzowanym nadawaniem.


Copyright (c) 2016, 2017, 2018, 2019
The Regents of the K0USY Group. All rights reserved.
Version SP2ONG 2019-2020.