NETWORK RADIO SERVER

 Eksperymentalny DASHBOARD -  ver.DZBAN/2021 Copyright (c) 2016, 2017, 2018, 2019
The Regents of the K0USY Group. All rights reserved.
Version SP2ONG 2019-2020.

RoIP.NETWORK funded by Digit4all_GROUP

RoIP NETWORK nie przestrzega/respektuje numerów ID z radioid.net lub innych baz danych - wszelkie podobieństwa całkiem możliwe
RoIP NETWORK jako prywatny projekt nie ma prawnej możliwości weryfikowania uprawnień użytkowników, tymsamym każdy podłączając nadajnik-RF do sieci RoIP Network jest zobowiązany do przestrzegania prawa lokalnego
W przypadku wątpliwości prawnych - no ja nie pomogę ( może UKE lub UKE w ukej )